17 Ekim 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 27379 

Karar Sayısı : 2009/15480 

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 31/8/2009 tarihli ve 14826 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI 

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (I) sayılı Cetvelin (19) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “19 Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.) 

a) Açık Yerde Çalışanlar ;       

 Takım Elbise veya >>>>>>>>>1 Takım>>>2 Yıl>>>Yünlü Kumaştan

Tayyör veya Pantolon ve Mont

Ayakkabı veya Bot>>>>>>>>> 2 Çift>>>>1 Yıl         

Gömlek>>>>>>>>>>>>>>>>>4 Adet >>>1 Yıl>>> 2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

Kravat>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 Adet >>>1 Yıl         

Şapka veya Kep>>>>>>>>>>>1 Adet>>>  2 Yıl         

Palto veya Manto>>>>>>>>>>1 Adet >>> 3 Yıl>>>Bunlardan biri verilir.

veya Pardesü veya Kaban                                                    

Yağmurluk (Muşamba)>>>>>>1 Adet>>>2 Yıl         

 

b) Kapalı Yerde Çalışanlar ; 

Takım Elbise veya Tayyör>>>>1 Takım>>>2 Yıl>>>Yünlü Kumaştan

veya Pantolon ve Mont                                                        

Ayakkabı veya Bot>>>>>>>>>1 Çift>>>>1 Yıl         

Gömlek>>>>>>>>>>>>>>>>4 Adet>>> 1 Yıl>>> 2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

Kravat>>>>>>>>>>>>>>>>>1 Adet>>>1 Yıl         

Şapka veya Kep>>>>>>>>>>>1 Adet>>> 2 Yıl                   

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (2) numaralı sırasına “ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya pantolon ve mont” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri yayımını izleyen yılbaşında yürürlüğe girer.        

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.